VERSLAG VAN DE 191e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  28 OKTOBER 2019 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

AANWEZIG: 15 buurtverenigingen.

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 3 juni 2019

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

a.Komende vergadering op 17 februari, 1 juni en 26 oktober 2020

b.Filmmiddag op 2 januari 2020

 

4.Filmmiddag 2 januari 2020

Toezicht voor de filmmiddag is dit jaar voor de buurtverenigingen, Rodeho, de Vest en de Velden.

 

5.Fietsdriedaagse

Er waren in totaal 132 deelnemers. Omdat Hans Peeters niet in staat was de laatste post te bemannen heeft Arie van den Hout deze taak op zich genomen. Onze dank daarvoor.

 

6.Sint Nicolaas

Sint Nicolaas wordt op 17 november ingehaald in de gemeente Reusel. De kaartjes worden uitgedeeld. De buurten die er niet zijn kunnen contact opnemen met de secretaris om deze (na afspraak) bij hem op te halen.

Door de vergadering wordt gevraagd contact op te nemen met Danielle Panjoel om in hun persbericht op te nemen dat ouders van kinderen die geen lid zijn van de buurt zelf kaartjes kunnen ophalen bij een lid van het bestuur.

 

7.Activiteiten.

Ekker heeft een activiteit (alleen voor mannen) zelf bierbrouwen bij brouwerij Van de Oirsprong. www.vandeoirsprong.nl .

De Zeventak heeft een idee voor een gezamenlijk buurtfeest. Door hen zal een mail naar het Overkoepelend Orgaan worden gestuurd. Deze zal het weer doorsturen.

Vanuit de Rodeho komt de vraag om weer eens iets met de kerststallenroute te doen. Afgesproken wordt dat de buurten die een kerststal hebben dit zelf organiseren.

 

8.Samenwerking en rondvraag

Mola: opbrengst Loterij

 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Januari 2020

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

 

 

 

 

Mail Danielle Panjoel

OOR

ZSM

 

December mail activiteiten

OOR

december

 

Mail Filmmiddag

OOR

december

 

Mail Zeventak

Zeventak en OOR

januari