VERSLAG VAN DE 190e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN, 3 JUNI 2019 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

AANWEZIG: 9 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

2.Vaststellen verslag d.d. 18- 2- 2019

Het verslag wordt goedgekeurd.

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Komende vergadering op 28 oktober 2019
  2. Fietsdriedaagse op 9 10 en 11 juli. Middelste dag zoeken we nog een eerste post.

4.Jos Laarakker (werkgroepAED)

In de vergadering komt als gastspreker Jos Laarakker. Jos heeft voorheen gewerkt bij de brandweer. Hij is nu lid van de werkgroep die zich bezig houdt met de AED’s in de gemeente Reusel. Inmiddels hangen er 22 stuks in de gemeente. Deze zijn aangeschaft maar hebben ook onderhoud nodig. Met name de accu’s zijn op termijn aan vervanging toe. Daarvoor is echter geen budget. Jos is nu op zoek naar geld voor toekomstig onderhoud. Sponsoring door bedrijven en/of buurten zou een mogelijkheid zijn. Der gemeente heeft maar een klein budget hiervoor.  Afgesproken is dat Jos een A4’tje verstuurd naar het Overkoepelend Orgaan dat dan weer door ons wordt doorgestuurd naar de buurten. (inmiddels gebeurd)

5.Fietsdriedaagse

Zoals in de agenda staat is deze op 9, 10 en 11 juli. Voor de eerste post op de woensdag wordt nog een vervanger gezocht. Hans Peeters zal worden benaderd voor de laatste post.

6.Sint Nicolaas en filmmiddag

Sint Nicolaas wordt op 17 november ingehaald in de gemeente Reusel. Voor die tijd ontvangen de buurten nog een mail waarin gevraagd wordt het aantal kinderen door te geven van de buurt, dus ook de kinderen die geen lid zijn va de buurt.

In december zal weer de filmmiddag worden gehouden voor de kinderen van de buurten in geheel Reusel de Mierden. De exacte datum zal nog worden bekend gemaakt.

7.Activiteiten.

           

Er staan weer garagesales in de planning. Als men naar een kamp in het buitenland gaat moet men rekening houden dat alle kinderen een paspoort hebben. De Velden gaat op kamp in Kasterlee .Men moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Huukske instructie AED

8.Samenwerking en rondvraag

Verder geen zaken.

 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

September 2019

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December mail activiteiten

OOR

december

 

Mail Jos Laarakker doorsturen

OOR

Juni 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAG VAN DE 190e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN, 3 JUNI 2019 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

AANWEZIG: 9 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

2.Vaststellen verslag d.d. 18- 2- 2019

Het verslag wordt goedgekeurd.

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Komende vergadering op 28 oktober 2019
  2. Fietsdriedaagse op 9 10 en 11 juli. Middelste dag zoeken we nog een eerste post.

4.Jos Laarakker (werkgroepAED)

In de vergadering komt als gastspreker Jos Laarakker. Jos heeft voorheen gewerkt bij de brandweer. Hij is nu lid van de werkgroep die zich bezig houdt met de AED’s in de gemeente Reusel. Inmiddels hangen er 22 stuks in de gemeente. Deze zijn aangeschaft maar hebben ook onderhoud nodig. Met name de accu’s zijn op termijn aan vervanging toe. Daarvoor is echter geen budget. Jos is nu op zoek naar geld voor toekomstig onderhoud. Sponsoring door bedrijven en/of buurten zou een mogelijkheid zijn. Der gemeente heeft maar een klein budget hiervoor.  Afgesproken is dat Jos een A4’tje verstuurd naar het Overkoepelend Orgaan dat dan weer door ons wordt doorgestuurd naar de buurten. (inmiddels gebeurd)

5.Fietsdriedaagse

Zoals in de agenda staat is deze op 9, 10 en 11 juli. Voor de eerste post op de woensdag wordt nog een vervanger gezocht. Hans Peeters zal worden benaderd voor de laatste post.

6.Sint Nicolaas en filmmiddag

Sint Nicolaas wordt op 17 november ingehaald in de gemeente Reusel. Voor die tijd ontvangen de buurten nog een mail waarin gevraagd wordt het aantal kinderen door te geven van de buurt, dus ook de kinderen die geen lid zijn va de buurt.

In december zal weer de filmmiddag worden gehouden voor de kinderen van de buurten in geheel Reusel de Mierden. De exacte datum zal nog worden bekend gemaakt.

7.Activiteiten.

           

Er staan weer garagesales in de planning. Als men naar een kamp in het buitenland gaat moet men rekening houden dat alle kinderen een paspoort hebben. De Velden gaat op kamp in Kasterlee .Men moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Huukske instructie AED

8.Samenwerking en rondvraag

Verder geen zaken.

 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

September 2019

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December mail activiteiten

OOR

december

 

Mail Jos Laarakker doorsturen

OOR

Juni 2019