VERSLAG VAN DE 189e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN, 18 FEBRUARI 2019 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

AANWEZIG: 12 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

2.Vaststellen verslag d.d. 18- 2- 2019

Het verslag wordt goedgekeurd.


3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken

1.Mail betreffende gladheidsbestrijding, AVG en Sportcafé
2.Komende vergadering op 3 juni 2019 en 28 oktober 2019
3.Fietsdriedaagse op 9 10 en 11 juli.

4.Brief AVG evenementen

Navraag bij Hans Peters gedaan, betreffende het maken van foto’s op evenementen door de buurten. Men moet bezoekers er op wijzen dat er foto’s gemaakt kunnen worden. Dit kan door middel van een poster of A4 bij de ingang van het evenement.

5.Filmmiddag.

De filmmiddag was weer een groot succes. In totaal 232 kinderen verdeeld over 2 films. Kosten per kind €0,97.

6.Opheffing Meidoorn

De Meidoorn heeft te weinig bestuursleden om door te gaan. Daarom is er door het huidige bestuur een oproep gedaan voor meer bestuursleden. De datum tot wanneer men zich kon aanmelden was 1 december 2018. Niemand heeft zich aangemeld. Daarop is op 8 januari samen met bestuursleden van het Overkoepelend Orgaan, De Vest en Den Driesprong een vergadering gehouden. Uitkomst is dat de Meidoorn wordt opgedeeld in twee stukken en dat zowel De Vest als Den Driesprong deze stukken bij hun buurt voegen.

7.Activiteiten.

           

Doorgeven aan het OOR      

8.Samenwerking en rondvraag

In verband met het kinderkamp is er een samenwerking tussen Lokbossen, Plonderosa, Zeventak en Dékker.

 

Agenda Garagesale

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Mei 2019

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December mail activiteiten

OOR

december