VERSLAG VAN DE 188e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  29  OKTOBER 2018 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

AANWEZIG:  12 buurtverenigingen.

1.Opening.

Ben opent de vergadering

2.Vaststellen verslag d.d. 4 juni 2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

3.1 Mail betreffende mantelzorgers, mail betreffende de speeltuin bij de Torelaar.
3.2 Komende vergadering op 18 februari 2019 en verder op 3 juni 2019 en 28 oktober 2019

4.  Wet op de privacy

Door de Beumo is een concept ontwerp gemaakt en dit is naar alle buurten gestuurd. Vanuit de Rodeho is een poster gemaakt die men kan gebruiken bij evenementen zodat er foto’s gemaakt kunnen worden., Door het OOR zal er een afschrift worden opgevraagd.

5. Kaartjes Sint Nicolaas

Kaartjes worden uitgedeeld. Vanuit de vergadering komt de vraag of SJB in een persbericht aan kan geven dat mensen die geen lid zijn van de buurt zelf contact opnemen bij een van de bestuursleden. Bij controle van het persbericht stond deze opmerking al genoteerd.

6. Filmmiddag

De filmmiddag wordt gehouden op 3 januari 2019.

7. Activiteiten.

8. Samenwerking en rondvraag

Beumo papier Julianaplein, wordt nu nog opgehaald door de Haoverekkers. Deze willen dat blijven doen. 

Buurten krijgen een voorschot voor de kilo’s en nadien de afrekening.

Rodeho. Kerststallenroute. Deze gaat< in samenwerking met de Winterfeesten, niet door. Indien er nog belangstelling is moet men dat zelf organiseren.

Haoverekkers heeft een vraag over de reanimatie cursus. Hun cursus leider stopt. Wordt ook  gegeven door Cisca v.d. Vorst.  Ook de Beumo organiseert elk jaar een cursus plus herhaling.

Buurtkamp. Diverse buurten zoeken de samenwerking in het samen organiseren van een buurtkamp. O.a. de Beumo. De lokbossen en de Zeventak doen dat ook..

Verder activiteiten zijn o.a. laserschieten en escaperoom.

Verder komt er nog een suggestie om een kamp te houden bij het Zilvermeer. Dat wordt zwaar gesubsidieerd door de Belgische overheid waardoor de kosten voor de buurt laag zijn.

 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Januari  2019

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December mail activiteiten

OOR

december

 

Bellen Hans Peters

OOR

Januari