VERSLAG VAN DE 187e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  4 JUNI  2018 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG:  9 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 19 februari 2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen  29 oktober 2018.  Ingekomen brief AVG

 

4.Wet op de privacy

Dit item wordt nog verder behandeld op de volgende vergadering.

 

5.Posters fiets3daagse

De posters worden uitgedeeld.

 

6.Activiteiten

 

Denehoek gaat op kamp. Wat als de kinderen teken krijgen. Worden ze niet binnen 24 uur ontdekt of verwijderd dan contact opnemen met huisarts die in veel gevallen preventief antibiotica zal voorschrijven.

’t Huukske houdt een familiedag met BBQ en een fotofietstocht.

De Lokbossen organiseert een treinreis naar Postel met Kees Lavrijsen. In Postel krijgen de deelnemers dan een rondleiding. Dit voor een aantrekkelijke prijs. Totaal kunnen er 38 personen mee. Kees heeft verschillende arrangementen.

De Mola houdt een fietstocht met buurtfeest en BBQ. Er wordt gevraagd of er een vergunning voor nodig is. Vanuit de vergadering komt de mededeling dat de buurtvereniging een melding moet maken bij de gemeente.

Van de garagesale komt ook nog een mail naar de buurten.

De Mola heeft door de herindeling er 30 nieuwe leden bijgekregen.

Beumo geeft aan dat er op 30 juni een buitenspeeldag is.

Rodeho op 30 juni een fietstocht voor 50+. Tocht gaat naar Poppel Peer Antonis. Daar wordt zijn museum bezocht daarna naar La Gare voor bierdarten. Darten en bier proeven.

In maart is er zwerfafval opgehaald. In totaal hebben er 400 personen aan meegedaan.

 

7.Samenwerking en Rondvraag

           

Denehoek vraagt of er een agenda kan komen voor de activiteiten van de buurt.

Rodeho heeft een appgroep waarin de mensen op de activiteiten van de buurt worden gewezen.

 

8.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

September  2018

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

 

 

 

 

Mail Beumo AVG

Beumo

Voor 29 oktober

 

December mail activiteiten

OOR

december

 

Reg Heesters bellen

OOR

Voor 29 oktober