VERSLAG VAN DE 186e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  19 FEBRUARI  2018 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 7 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 30 oktober 2017

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen  4 juni en 29 oktober 2018.  Fietsdriedaagse is op 10, 11 en 12 juli 2018.  

 

 4. 3 Januari Filmmiddag

De filmmiddag werd door 229 kinderen bezocht. Voor film 1, 156 deelnemers en voor film 2, 73 deelnemers. De totale kosten per kind bedragen €0,87.

 

5. Onderlinge Hulp Reusel(Jan van Limpt)

 

Jan van Limpt, voorzitter van Onderlinge Hulp Reusel komt wat meer vertellen over deze vereniging.

Daartoe heeft Onderlinge Hulp een budget nodig. Gelden voor dit budget verkrijgt de vereniging door de huis aan huis loterij met de kermis en het rad van fortuin in de tent op het kermis terrein en incidentele giften. Daarnaast heeft Onderlinge Hulp in het verleden een geldbedrag gekregen van een stichting die ophield te bestaan. Vanuit deze gelden wordt jaarlijks ongeveer €18.000,00 gebruikt om diverse mensen in Reusel financieel te ondersteunen.  Te denken is o.a. gezinsbijdragen voor gezinnen met een gehandicapt kind, tegemoetkoming in de reiskosten indien een gezinslid in een ver ziekenhuis is opgenomen en waar men niet over de nodige financiële middelen beschikt om deze te betalen, jonge gezinnen, die door het wegvallen (overlijden) van een van de ouders, hulp nodig hebben, etc etc. Daarnaast is er met Pasen een attentie voor ernstig zieke mensen die in Reusel wonen en met Kerst een attentie voor Reuselse mensen die in een verzorgingshuis wonen, zowel in als buiten Reusel.

Onderlinge Hulp is hiervoor op zoek naar nieuwe leden die de vereniging willen komen versterken. De werkzaamheden voor de leden zijn 3 keer per jaar vergaderen, attenties rondbrengen met Pasen en Kerst, loten verkopen huis aan huis van medio augustus tot aan de kermis, en helpen in de tent op het kermisterrein. Ook kan men helpen door alleen loten te verkopen van de huis aan huis loterij. Ook zoekt de vereniging nog mensen die eventueel willen meehelpen bij de tent op het kermisterrein. Dit is telkens voor 2,5 tot 3 uur.

Verder kan men altijd mensen aandragen die in aanmerking komen voor hulp of voor de Paas-attentie of de Kerst attentie. Door de wet op de privacy krijgt Onderlinge Hulp geen gegevens meer doorgestuurd vanuit de diverse verzorgingshuizen.

Mocht men mensen weten die voor een van deze vormen van hulpverlening in aanmerking komen dan kan men deze doorgeven aan Jan van Limpt (+31627563795) of Gerard Maas (+31622387999). Ook kan men hiervoor mailen aan het Overkoepelend Orgaan.

 

 6. Activiteiten

 De Mola heeft twee paashaaspakken nodig, wie heeft er nog een pak.

Huukske en Denehoek. Hebben voor de 1e keer een gezamenlijk kamp gehouden in Duizel bij Scouting Jubam. Men kan daar met maximaal 40 personen terecht. Met mooi weer is het mogelijk om er een tent bij te plaatsen. Het kamp was zeer prettig verlopen.

De landelijke opschoondag is op zaterdag 24 maart. Info hierover heeft in de uitkijk gestaan. Inmiddels doen 7 verenigingen mee met in totaal 190 deelnemers.

Huukske (Caroline van de Borne)  geeft aan dat zij op de eerste en derde dag van de Fiets3daagse de eerste post weer zal verzorgen. Dank daarvoor en nu nog goed weer. De laatste post wordt weer verzorgd door iemand van de Rodeho (Hans Peters) en de middelste post is ook reeds ingevuld. Blijft over de eerste post op woensdag. Mocht iemand daar interesse in hebben laat die zich dan menden bij de secretaris van het OOR.

 

Rodeho geeft aan dat het afgelopen Kerst niet lukte om iets gezamenlijks te organiseren. Mogelijk is het een idee om de Winterwandeling van de Winterfeesten te combineren met de Kerststallenroute.

 

 7. Samenwerking en Rondvraag

Rodeho vraagt of er nog een buurt komend jaar zijn 50-jarig jubileum viert. Jawel. De Meidoorn.

 

8. Activiteiten

 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Maart 2018

Bijlage(n): besluitenlijst.

 

 

VERSLAG VAN DE 186e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  19 FEBRUARI  2018 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 7 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 30 oktober 2017

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen  4 juni en 29 oktober 2018.  Fietsdriedaagse is op 10, 11 en 12 juli 2018.  

 

 4. 3 Januari Filmmiddag

De filmmiddag werd door 229 kinderen bezocht. Voor film 1, 156 deelnemers en voor film 2, 73 deelnemers. De totale kosten per kind bedragen €0,87.

 

5. Onderlinge Hulp Reusel(Jan van Limpt)

 

Jan van Limpt, voorzitter van Onderlinge Hulp Reusel komt wat meer vertellen over deze vereniging.

Daartoe heeft Onderlinge Hulp een budget nodig. Gelden voor dit budget verkrijgt de vereniging door de huis aan huis loterij met de kermis en het rad van fortuin in de tent op het kermis terrein en incidentele giften. Daarnaast heeft Onderlinge Hulp in het verleden een geldbedrag gekregen van een stichting die ophield te bestaan. Vanuit deze gelden wordt jaarlijks ongeveer €18.000,00 gebruikt om diverse mensen in Reusel financieel te ondersteunen.  Te denken is o.a. gezinsbijdragen voor gezinnen met een gehandicapt kind, tegemoetkoming in de reiskosten indien een gezinslid in een ver ziekenhuis is opgenomen en waar men niet over de nodige financiële middelen beschikt om deze te betalen, jonge gezinnen, die door het wegvallen (overlijden) van een van de ouders, hulp nodig hebben, etc etc. Daarnaast is er met Pasen een attentie voor ernstig zieke mensen die in Reusel wonen en met Kerst een attentie voor Reuselse mensen die in een verzorgingshuis wonen, zowel in als buiten Reusel.

Onderlinge Hulp is hiervoor op zoek naar nieuwe leden die de vereniging willen komen versterken. De werkzaamheden voor de leden zijn 3 keer per jaar vergaderen, attenties rondbrengen met Pasen en Kerst, loten verkopen huis aan huis van medio augustus tot aan de kermis, en helpen in de tent op het kermisterrein. Ook kan men helpen door alleen loten te verkopen van de huis aan huis loterij. Ook zoekt de vereniging nog mensen die eventueel willen meehelpen bij de tent op het kermisterrein. Dit is telkens voor 2,5 tot 3 uur.

Verder kan men altijd mensen aandragen die in aanmerking komen voor hulp of voor de Paas-attentie of de Kerst attentie. Door de wet op de privacy krijgt Onderlinge Hulp geen gegevens meer doorgestuurd vanuit de diverse verzorgingshuizen.

Mocht men mensen weten die voor een van deze vormen van hulpverlening in aanmerking komen dan kan men deze doorgeven aan Jan van Limpt (+31627563795) of Gerard Maas (+31622387999). Ook kan men hiervoor mailen aan het Overkoepelend Orgaan.

 

 6. Activiteiten

 De Mola heeft twee paashaaspakken nodig, wie heeft er nog een pak.

Huukske en Denehoek. Hebben voor de 1e keer een gezamenlijk kamp gehouden in Duizel bij Scouting Jubam. Men kan daar met maximaal 40 personen terecht. Met mooi weer is het mogelijk om er een tent bij te plaatsen. Het kamp was zeer prettig verlopen.

De landelijke opschoondag is op zaterdag 24 maart. Info hierover heeft in de uitkijk gestaan. Inmiddels doen 7 verenigingen mee met in totaal 190 deelnemers.

Huukske (Caroline van de Borne)  geeft aan dat zij op de eerste en derde dag van de Fiets3daagse de eerste post weer zal verzorgen. Dank daarvoor en nu nog goed weer. De laatste post wordt weer verzorgd door iemand van de Rodeho (Hans Peters) en de middelste post is ook reeds ingevuld. Blijft over de eerste post op woensdag. Mocht iemand daar interesse in hebben laat die zich dan menden bij de secretaris van het OOR.

 

Rodeho geeft aan dat het afgelopen Kerst niet lukte om iets gezamenlijks te organiseren. Mogelijk is het een idee om de Winterwandeling van de Winterfeesten te combineren met de Kerststallenroute.

 

 7. Samenwerking en Rondvraag

Rodeho vraagt of er nog een buurt komend jaar zijn 50-jarig jubileum viert. Jawel. De Meidoorn.

 

8. Activiteiten

 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Maart 2018

Bijlage(n): besluitenlijst.