VERSLAG VAN DE 184e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  30 OKTOBER  2017 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 10 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 12 juni 2017

Het verslag wordt goedgekeurd, op een wijziging na. In punt 5 wordt aangegeven dat het Julianaplein met goedkeuring van de vergadering bij de Beumo is gevoegd. Werd op de vergadering echter als mededeling vermeld, evenals dat de Uithoek bij de Haoverekkers werd gevoegd. Met deze wijziging is het verslag aangenomen.

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen 19 februari, 4 juni en 29 oktober 2018.  Fietsdriedaagse is op 10, 11 en 12 juli 2018.  

 

4. 3 Januari Filmmiddag

Omdat de Winterfeesten op de als eerste genoemde datum (2 januari 2018) ook een activiteit hebben voor de kinderen , evenals op 4 januari is de filmmiddag verplaatst naar 3 januari. De buurten krijgen nog een brief met daarin de afspraken en welke buurt voor toezicht moet zorgen.

 

5.Hoe verder met de Wilhelminalaan.

In de vergadering wordt afgesproken dat de aanliggende buurten van de Wilhelminalaan een mail krijgen om de Wilhelminalaan op te delen.

 

6.Verkeersproblematiek

Afgesproken wordt het item verkeersproblematiek in de toekomst niet meer te agenderen daar men zelf naar gemeente een melding kan doen. Wel wordt afgesproken een bericht naar het OOR te doen zodat zij dit ook kunnen melden.

 

7.Sinterklaas

De kaartjes en stencils worden uitgedeeld. Voor de buurten die niet aanwezig zijn is er de mogelijkheid de kaartjes en stencils bij Jos Heesters (na afspraak) op te komen halen. Mocht men niet voldoende kaartjes hebben neem dan ook contact op met Jos.

 

 8.Activiteiten

D Ekker heeft een mannendag gehouden bij de hondensportvereniging op de Picoreistraat. Na afloop werd er een BBQ met bier gehouden.  Info bij de Hondensport Reusel of d Ekker.

Huukske heeft een smokkeltocht gehouden met kinderen en volwassenen. Info bij t Huukske.

Rodeho heeft voor de jeugd vanaf 18 bierproeven en darten gehouden. Verder komt vanuit de Rodeho de vraag of er nog steeds een kerststallenroute is. Dat is toentertijd overgedragen aan Ruud van Cuijk. Voor zover we weten wordt daarvoor niets meer georganiseerd. Onbekend is wie er nog meedoen. Rodeho zorgt dat de laatst bekende lijst van deelnemers bij het Oor komt.

Meidoorn viert hun 50 jarig jubileum op 13, 14 en 15 april 2018.

De Mola wil met hun jeugd op kamp. Wie heeft er info. Huukske heeft zelfgemaakte spullen voor een kamp en de Uithoek heeft een draaiboek.

Zeventak heeft een Halloween tocht gehouden. Er deden 16 huizen mee.

 

9.Rondvraag

 

Denehoek vraagt naar de hoogte van de contributie. Dat ligt bij de meeste buurten tussen de €15,00 en €20,00 voor een gezin. Daarbij komen nog de eventuele eigen bijdragen voor een activiteit.

Meidoorn heeft een vraag wie er een oproep heeft gehad voor deelname aan de Dorpsraad. Bij het OOR is die oproep niet bekend.

 

10.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Januari 2018

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

Verdeling Wilhelminalaan

OOR, Mola, Rodeho Ekker

19 feb. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAG VAN DE 184e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  30 OKTOBER  2017 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 10 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 12 juni 2017

Het verslag wordt goedgekeurd, op een wijziging na. In punt 5 wordt aangegeven dat het Julianaplein met goedkeuring van de vergadering bij de Beumo is gevoegd. Werd op de vergadering echter als mededeling vermeld, evenals dat de Uithoek bij de Haoverekkers werd gevoegd. Met deze wijziging is het verslag aangenomen.

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen 19 februari, 4 juni en 29 oktober 2018.  Fietsdriedaagse is op 10, 11 en 12 juli 2018.  

 

4. 3 Januari Filmmiddag

Omdat de Winterfeesten op de als eerste genoemde datum (2 januari 2018) ook een activiteit hebben voor de kinderen , evenals op 4 januari is de filmmiddag verplaatst naar 3 januari. De buurten krijgen nog een brief met daarin de afspraken en welke buurt voor toezicht moet zorgen.

 

5.Hoe verder met de Wilhelminalaan.

In de vergadering wordt afgesproken dat de aanliggende buurten van de Wilhelminalaan een mail krijgen om de Wilhelminalaan op te delen.

 

6.Verkeersproblematiek

Afgesproken wordt het item verkeersproblematiek in de toekomst niet meer te agenderen daar men zelf naar gemeente een melding kan doen. Wel wordt afgesproken een bericht naar het OOR te doen zodat zij dit ook kunnen melden.

 

7.Sinterklaas

De kaartjes en stencils worden uitgedeeld. Voor de buurten die niet aanwezig zijn is er de mogelijkheid de kaartjes en stencils bij Jos Heesters (na afspraak) op te komen halen. Mocht men niet voldoende kaartjes hebben neem dan ook contact op met Jos.

 

 8.Activiteiten

D Ekker heeft een mannendag gehouden bij de hondensportvereniging op de Picoreistraat. Na afloop werd er een BBQ met bier gehouden.  Info bij de Hondensport Reusel of d Ekker.

Huukske heeft een smokkeltocht gehouden met kinderen en volwassenen. Info bij t Huukske.

Rodeho heeft voor de jeugd vanaf 18 bierproeven en darten gehouden. Verder komt vanuit de Rodeho de vraag of er nog steeds een kerststallenroute is. Dat is toentertijd overgedragen aan Ruud van Cuijk. Voor zover we weten wordt daarvoor niets meer georganiseerd. Onbekend is wie er nog meedoen. Rodeho zorgt dat de laatst bekende lijst van deelnemers bij het Oor komt.

Meidoorn viert hun 50 jarig jubileum op 13, 14 en 15 april 2018.

De Mola wil met hun jeugd op kamp. Wie heeft er info. Huukske heeft zelfgemaakte spullen voor een kamp en de Uithoek heeft een draaiboek.

Zeventak heeft een Halloween tocht gehouden. Er deden 16 huizen mee.

 

9.Rondvraag

 

Denehoek vraagt naar de hoogte van de contributie. Dat ligt bij de meeste buurten tussen de €15,00 en €20,00 voor een gezin. Daarbij komen nog de eventuele eigen bijdragen voor een activiteit.

Meidoorn heeft een vraag wie er een oproep heeft gehad voor deelname aan de Dorpsraad. Bij het OOR is die oproep niet bekend.

 

10.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Januari 2018

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

Verdeling Wilhelminalaan

OOR, Mola, Rodeho Ekker

19 feb. 2018