VERSLAG VAN DE 183e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  20 FEBRUARI  2017 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 16 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 31 oktober 2016

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen 12 juni en 30 oktober 2017.  Fietsdriedaagse is op 18, 19 en 20 juli 2017.  

De vergadering bij de gemeente die door velen is bezocht bleek een nuttige vergadering te zijn.

 

4. Bespreking gemeente

Bram Jacobs geeft uitleg over het nieuwe speelplan van de gemeente. Dit naar aanleiding dat heel wat speeltuintjes uit de gemeente aan het einde zijn van hun levensduur. De bedoeling is dat er ook inspraak is vanuit de buurten.

 

De hoofdlijnen:

1.Grotere centaal gelegen speelvoorzieningen in plaats van de vele kleinere van dit moment. Waar zouden deze moeten komen. Verder moet het een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud (ontwikkellocatie)

  1. Omgeving beweegvriendelijker maken.
  2. Speelprikkels. Kleine obstakels die uitnodigen tot bewegen. Daar moeten er 6 van komen in Reusel

 

Bram zal de buurten een mail sturen via het OOR.

 

5. Buurtpreventie

Op 14 maart is er een bijeenkomst in het gemeentehuis met alle buurtcoördinatoren, de gemeente en de wijkagenten. De wijkagenten hebben bij het OOR ook al aangegeven graag op de bestuursvergaderingen bij de buurten te komen. Dit moet men wel ruim op tijd bij hen aanvragen zodat ze het in hun agenda kunnen inpassen.

 

6. Winterfeesten (nabespreking)

Het is weer druk geweest op de winterfeesten. Het is dit jaar weer beter en groter geweest dan vorig jaar. Komend jaar gaan de feesten zeker nog door.

 

7. Filmmiddag

 

De filmmiddag op 3 januari is goed verlopen. Er is ook rekening gehouden met het voetbaltoernooi van Reusel Sport. In de eerste film waren 181 kinderen en in de tweede 73. In  totaal 254 kinderen.

 

8. Verkeersproblematiek

 

Het Heike ligt open. Tot eind maart. (inmiddels is het Heike op half april nog niet open)

Het verkeerslicht bij de oversteekplaats ter hoogte van het gemeentehuis is weggehaald.

De Meidoorn geeft aan dat het uitzicht bij het speelpleintje bij de Horselaar erg slecht is door de hoge heg. Wordt door het OOR doorgegeven aan de gemeente. Meidoorn zal ook een mail sturen.

 

9. Samenwerking en rondvraag

De Beumo deelt mede dat ze hun 50 jarig bestaan vieren. Op 28 mei zal er weer een voetbaltoernooi worden gehouden waaraan alle buurt mee kunnen doen. Mail zal via het OOR worden rondgestuurd.

 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

April 2017

 

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

Jaarplanning en activiteiten aan elkaar doormailen

iedereen

PM

 

Activiteiten verzamelen

OOR

voortdurend

 

Lijst buurten meesturen met verslag

OOR

Met verslag

 

Website koppelen

OOR

Gebeurd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAG VAN DE 183e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  20 FEBRUARI  2017 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 16 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 31 oktober 2016

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen 12 juni en 30 oktober 2017.  Fietsdriedaagse is op 18, 19 en 20 juli 2017.  

De vergadering bij de gemeente die door velen is bezocht bleek een nuttige vergadering te zijn.

 

4. Bespreking gemeente

Bram Jacobs geeft uitleg over het nieuwe speelplan van de gemeente. Dit naar aanleiding dat heel wat speeltuintjes uit de gemeente aan het einde zijn van hun levensduur. De bedoeling is dat er ook inspraak is vanuit de buurten.

 

De hoofdlijnen:

1.Grotere centaal gelegen speelvoorzieningen in plaats van de vele kleinere van dit moment. Waar zouden deze moeten komen. Verder moet het een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud (ontwikkellocatie)

  1. Omgeving beweegvriendelijker maken.
  2. Speelprikkels. Kleine obstakels die uitnodigen tot bewegen. Daar moeten er 6 van komen in Reusel

 

Bram zal de buurten een mail sturen via het OOR.

 

5. Buurtpreventie

Op 14 maart is er een bijeenkomst in het gemeentehuis met alle buurtcoördinatoren, de gemeente en de wijkagenten. De wijkagenten hebben bij het OOR ook al aangegeven graag op de bestuursvergaderingen bij de buurten te komen. Dit moet men wel ruim op tijd bij hen aanvragen zodat ze het in hun agenda kunnen inpassen.

 

6. Winterfeesten (nabespreking)

Het is weer druk geweest op de winterfeesten. Het is dit jaar weer beter en groter geweest dan vorig jaar. Komend jaar gaan de feesten zeker nog door.

 

7. Filmmiddag

 

De filmmiddag op 3 januari is goed verlopen. Er is ook rekening gehouden met het voetbaltoernooi van Reusel Sport. In de eerste film waren 181 kinderen en in de tweede 73. In  totaal 254 kinderen.

 

8. Verkeersproblematiek

 

Het Heike ligt open. Tot eind maart. (inmiddels is het Heike op half april nog niet open)

Het verkeerslicht bij de oversteekplaats ter hoogte van het gemeentehuis is weggehaald.

De Meidoorn geeft aan dat het uitzicht bij het speelpleintje bij de Horselaar erg slecht is door de hoge heg. Wordt door het OOR doorgegeven aan de gemeente. Meidoorn zal ook een mail sturen.

 

9. Samenwerking en rondvraag

De Beumo deelt mede dat ze hun 50 jarig bestaan vieren. Op 28 mei zal er weer een voetbaltoernooi worden gehouden waaraan alle buurt mee kunnen doen. Mail zal via het OOR worden rondgestuurd.

 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

April 2017

 

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

Jaarplanning en activiteiten aan elkaar doormailen

iedereen

PM

 

Activiteiten verzamelen

OOR

voortdurend

 

Lijst buurten meesturen met verslag

OOR

Met verslag

 

Website koppelen

OOR

Gebeurd