Ongecategoriseerd

Verslag 185

VERSLAG VAN DE 184e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  30 OKTOBER  2017 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 10 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 12 juni 2017

Het verslag wordt goedgekeurd, op een wijziging na. In punt 5 wordt aangegeven dat het Julianaplein met goedkeuring van de vergadering bij de Beumo is gevoegd. Werd op de vergadering echter als mededeling vermeld, evenals dat de Uithoek bij de Haoverekkers werd gevoegd. Met deze wijziging is het verslag aangenomen.

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen 19 februari, 4 juni en 29 oktober 2018.  Fietsdriedaagse is op 10, 11 en 12 juli 2018.  

 

4. 3 Januari Filmmiddag

Omdat de Winterfeesten op de als eerste genoemde datum (2 januari 2018) ook een activiteit hebben voor de kinderen , evenals op 4 januari is de filmmiddag verplaatst naar 3 januari. De buurten krijgen nog een brief met daarin de afspraken en welke buurt voor toezicht moet zorgen.

 

5.Hoe verder met de Wilhelminalaan.

In de vergadering wordt afgesproken dat de aanliggende buurten van de Wilhelminalaan een mail krijgen om de Wilhelminalaan op te delen.

 

6.Verkeersproblematiek

Afgesproken wordt het item verkeersproblematiek in de toekomst niet meer te agenderen daar men zelf naar gemeente een melding kan doen. Wel wordt afgesproken een bericht naar het OOR te doen zodat zij dit ook kunnen melden.

 

7.Sinterklaas

De kaartjes en stencils worden uitgedeeld. Voor de buurten die niet aanwezig zijn is er de mogelijkheid de kaartjes en stencils bij Jos Heesters (na afspraak) op te komen halen. Mocht men niet voldoende kaartjes hebben neem dan ook contact op met Jos.

 

 8.Activiteiten

D Ekker heeft een mannendag gehouden bij de hondensportvereniging op de Picoreistraat. Na afloop werd er een BBQ met bier gehouden.  Info bij de Hondensport Reusel of d Ekker.

Huukske heeft een smokkeltocht gehouden met kinderen en volwassenen. Info bij t Huukske.

Rodeho heeft voor de jeugd vanaf 18 bierproeven en darten gehouden. Verder komt vanuit de Rodeho de vraag of er nog steeds een kerststallenroute is. Dat is toentertijd overgedragen aan Ruud van Cuijk. Voor zover we weten wordt daarvoor niets meer georganiseerd. Onbekend is wie er nog meedoen. Rodeho zorgt dat de laatst bekende lijst van deelnemers bij het Oor komt.

Meidoorn viert hun 50 jarig jubileum op 13, 14 en 15 april 2018.

De Mola wil met hun jeugd op kamp. Wie heeft er info. Huukske heeft zelfgemaakte spullen voor een kamp en de Uithoek heeft een draaiboek.

Zeventak heeft een Halloween tocht gehouden. Er deden 16 huizen mee.

 

9.Rondvraag

 

Denehoek vraagt naar de hoogte van de contributie. Dat ligt bij de meeste buurten tussen de €15,00 en €20,00 voor een gezin. Daarbij komen nog de eventuele eigen bijdragen voor een activiteit.

Meidoorn heeft een vraag wie er een oproep heeft gehad voor deelname aan de Dorpsraad. Bij het OOR is die oproep niet bekend.

 

10.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Januari 2018

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

Verdeling Wilhelminalaan

OOR, Mola, Rodeho Ekker

19 feb. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verslag 186

VERSLAG VAN DE 186e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  19 FEBRUARI  2018 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 7 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 30 oktober 2017

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen  4 juni en 29 oktober 2018.  Fietsdriedaagse is op 10, 11 en 12 juli 2018.  

 

 4. 3 Januari Filmmiddag

De filmmiddag werd door 229 kinderen bezocht. Voor film 1, 156 deelnemers en voor film 2, 73 deelnemers. De totale kosten per kind bedragen €0,87.

 

5. Onderlinge Hulp Reusel(Jan van Limpt)

 

Jan van Limpt, voorzitter van Onderlinge Hulp Reusel komt wat meer vertellen over deze vereniging.

Daartoe heeft Onderlinge Hulp een budget nodig. Gelden voor dit budget verkrijgt de vereniging door de huis aan huis loterij met de kermis en het rad van fortuin in de tent op het kermis terrein en incidentele giften. Daarnaast heeft Onderlinge Hulp in het verleden een geldbedrag gekregen van een stichting die ophield te bestaan. Vanuit deze gelden wordt jaarlijks ongeveer €18.000,00 gebruikt om diverse mensen in Reusel financieel te ondersteunen.  Te denken is o.a. gezinsbijdragen voor gezinnen met een gehandicapt kind, tegemoetkoming in de reiskosten indien een gezinslid in een ver ziekenhuis is opgenomen en waar men niet over de nodige financiële middelen beschikt om deze te betalen, jonge gezinnen, die door het wegvallen (overlijden) van een van de ouders, hulp nodig hebben, etc etc. Daarnaast is er met Pasen een attentie voor ernstig zieke mensen die in Reusel wonen en met Kerst een attentie voor Reuselse mensen die in een verzorgingshuis wonen, zowel in als buiten Reusel.

Onderlinge Hulp is hiervoor op zoek naar nieuwe leden die de vereniging willen komen versterken. De werkzaamheden voor de leden zijn 3 keer per jaar vergaderen, attenties rondbrengen met Pasen en Kerst, loten verkopen huis aan huis van medio augustus tot aan de kermis, en helpen in de tent op het kermisterrein. Ook kan men helpen door alleen loten te verkopen van de huis aan huis loterij. Ook zoekt de vereniging nog mensen die eventueel willen meehelpen bij de tent op het kermisterrein. Dit is telkens voor 2,5 tot 3 uur.

Verder kan men altijd mensen aandragen die in aanmerking komen voor hulp of voor de Paas-attentie of de Kerst attentie. Door de wet op de privacy krijgt Onderlinge Hulp geen gegevens meer doorgestuurd vanuit de diverse verzorgingshuizen.

Mocht men mensen weten die voor een van deze vormen van hulpverlening in aanmerking komen dan kan men deze doorgeven aan Jan van Limpt (+31627563795) of Gerard Maas (+31622387999). Ook kan men hiervoor mailen aan het Overkoepelend Orgaan.

 

 6. Activiteiten

 De Mola heeft twee paashaaspakken nodig, wie heeft er nog een pak.

Huukske en Denehoek. Hebben voor de 1e keer een gezamenlijk kamp gehouden in Duizel bij Scouting Jubam. Men kan daar met maximaal 40 personen terecht. Met mooi weer is het mogelijk om er een tent bij te plaatsen. Het kamp was zeer prettig verlopen.

De landelijke opschoondag is op zaterdag 24 maart. Info hierover heeft in de uitkijk gestaan. Inmiddels doen 7 verenigingen mee met in totaal 190 deelnemers.

Huukske (Caroline van de Borne)  geeft aan dat zij op de eerste en derde dag van de Fiets3daagse de eerste post weer zal verzorgen. Dank daarvoor en nu nog goed weer. De laatste post wordt weer verzorgd door iemand van de Rodeho (Hans Peters) en de middelste post is ook reeds ingevuld. Blijft over de eerste post op woensdag. Mocht iemand daar interesse in hebben laat die zich dan menden bij de secretaris van het OOR.

 

Rodeho geeft aan dat het afgelopen Kerst niet lukte om iets gezamenlijks te organiseren. Mogelijk is het een idee om de Winterwandeling van de Winterfeesten te combineren met de Kerststallenroute.

 

 7. Samenwerking en Rondvraag

Rodeho vraagt of er nog een buurt komend jaar zijn 50-jarig jubileum viert. Jawel. De Meidoorn.

 

8. Activiteiten

 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Maart 2018

Bijlage(n): besluitenlijst.

 

 

Verslag 187

VERSLAG VAN DE 187e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  4 JUNI  2018 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG:  9 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 19 februari 2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen  29 oktober 2018.  Ingekomen brief AVG

 

4.Wet op de privacy

Dit item wordt nog verder behandeld op de volgende vergadering.

 

5.Posters fiets3daagse

De posters worden uitgedeeld.

 

6.Activiteiten

 

Denehoek gaat op kamp. Wat als de kinderen teken krijgen. Worden ze niet binnen 24 uur ontdekt of verwijderd dan contact opnemen met huisarts die in veel gevallen preventief antibiotica zal voorschrijven.

’t Huukske houdt een familiedag met BBQ en een fotofietstocht.

De Lokbossen organiseert een treinreis naar Postel met Kees Lavrijsen. In Postel krijgen de deelnemers dan een rondleiding. Dit voor een aantrekkelijke prijs. Totaal kunnen er 38 personen mee. Kees heeft verschillende arrangementen.

De Mola houdt een fietstocht met buurtfeest en BBQ. Er wordt gevraagd of er een vergunning voor nodig is. Vanuit de vergadering komt de mededeling dat de buurtvereniging een melding moet maken bij de gemeente.

Van de garagesale komt ook nog een mail naar de buurten.

De Mola heeft door de herindeling er 30 nieuwe leden bijgekregen.

Beumo geeft aan dat er op 30 juni een buitenspeeldag is.

Rodeho op 30 juni een fietstocht voor 50+. Tocht gaat naar Poppel Peer Antonis. Daar wordt zijn museum bezocht daarna naar La Gare voor bierdarten. Darten en bier proeven.

In maart is er zwerfafval opgehaald. In totaal hebben er 400 personen aan meegedaan.

 

7.Samenwerking en Rondvraag

           

Denehoek vraagt of er een agenda kan komen voor de activiteiten van de buurt.

Rodeho heeft een appgroep waarin de mensen op de activiteiten van de buurt worden gewezen.

 

8.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

September  2018

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

 

 

 

 

Mail Beumo AVG

Beumo

Voor 29 oktober

 

December mail activiteiten

OOR

december

 

Reg Heesters bellen

OOR

Voor 29 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda-oor-192

AGENDA

 

 Voor de 192e vergadering van het Overkoepelend Orgaan der Reu­sel­se buurtverenigingen, op maandag 17 februari 2020,  bij "de Wek­ker" om 20.00 uur.

 

1.Opening

2.Vaststellen van het verslag d.d.  28oktober  2019

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken. Volgende vergadering: 1 juni en 26 oktober 2020.  Fiets3daagse is op 14 t/m 16 juli.

4.Gastspreker : Lau Groenen (vluchtelingenwerk)

5.Filmmiddag 2 januari 2020 (nabespreking en rekening)

6.Gezamenlijk buurtfeest (agendapunt 7Tak)

7.Oud papier (prijsontwikkeling)

8.Activiteiten.

9.Samenwerking en rondvraag:

10.Besluitenlijst en sluiting.

 

Tot ziens en hopend op een sterke opkomst op maandag 17 februari 2020 in "De Wekker". 

Het bestuur van het Overkoepelend Orgaan.

Verslag 189

VERSLAG VAN DE 189e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN, 18 FEBRUARI 2019 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

AANWEZIG: 12 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

2.Vaststellen verslag d.d. 18- 2- 2019

Het verslag wordt goedgekeurd.


3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken

1.Mail betreffende gladheidsbestrijding, AVG en Sportcafé
2.Komende vergadering op 3 juni 2019 en 28 oktober 2019
3.Fietsdriedaagse op 9 10 en 11 juli.

4.Brief AVG evenementen

Navraag bij Hans Peters gedaan, betreffende het maken van foto’s op evenementen door de buurten. Men moet bezoekers er op wijzen dat er foto’s gemaakt kunnen worden. Dit kan door middel van een poster of A4 bij de ingang van het evenement.

5.Filmmiddag.

De filmmiddag was weer een groot succes. In totaal 232 kinderen verdeeld over 2 films. Kosten per kind €0,97.

6.Opheffing Meidoorn

De Meidoorn heeft te weinig bestuursleden om door te gaan. Daarom is er door het huidige bestuur een oproep gedaan voor meer bestuursleden. De datum tot wanneer men zich kon aanmelden was 1 december 2018. Niemand heeft zich aangemeld. Daarop is op 8 januari samen met bestuursleden van het Overkoepelend Orgaan, De Vest en Den Driesprong een vergadering gehouden. Uitkomst is dat de Meidoorn wordt opgedeeld in twee stukken en dat zowel De Vest als Den Driesprong deze stukken bij hun buurt voegen.

7.Activiteiten.

           

Doorgeven aan het OOR      

8.Samenwerking en rondvraag

In verband met het kinderkamp is er een samenwerking tussen Lokbossen, Plonderosa, Zeventak en Dékker.

 

Agenda Garagesale

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Mei 2019

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December mail activiteiten

OOR

december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2 van 4