Ongecategoriseerd

Verslag 188

VERSLAG VAN DE 188e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  29  OKTOBER 2018 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

AANWEZIG:  12 buurtverenigingen.

1.Opening.

Ben opent de vergadering

2.Vaststellen verslag d.d. 4 juni 2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

3.1 Mail betreffende mantelzorgers, mail betreffende de speeltuin bij de Torelaar.
3.2 Komende vergadering op 18 februari 2019 en verder op 3 juni 2019 en 28 oktober 2019

4.  Wet op de privacy

Door de Beumo is een concept ontwerp gemaakt en dit is naar alle buurten gestuurd. Vanuit de Rodeho is een poster gemaakt die men kan gebruiken bij evenementen zodat er foto’s gemaakt kunnen worden., Door het OOR zal er een afschrift worden opgevraagd.

5. Kaartjes Sint Nicolaas

Kaartjes worden uitgedeeld. Vanuit de vergadering komt de vraag of SJB in een persbericht aan kan geven dat mensen die geen lid zijn van de buurt zelf contact opnemen bij een van de bestuursleden. Bij controle van het persbericht stond deze opmerking al genoteerd.

6. Filmmiddag

De filmmiddag wordt gehouden op 3 januari 2019.

7. Activiteiten.

8. Samenwerking en rondvraag

Beumo papier Julianaplein, wordt nu nog opgehaald door de Haoverekkers. Deze willen dat blijven doen. 

Buurten krijgen een voorschot voor de kilo’s en nadien de afrekening.

Rodeho. Kerststallenroute. Deze gaat< in samenwerking met de Winterfeesten, niet door. Indien er nog belangstelling is moet men dat zelf organiseren.

Haoverekkers heeft een vraag over de reanimatie cursus. Hun cursus leider stopt. Wordt ook  gegeven door Cisca v.d. Vorst.  Ook de Beumo organiseert elk jaar een cursus plus herhaling.

Buurtkamp. Diverse buurten zoeken de samenwerking in het samen organiseren van een buurtkamp. O.a. de Beumo. De lokbossen en de Zeventak doen dat ook..

Verder activiteiten zijn o.a. laserschieten en escaperoom.

Verder komt er nog een suggestie om een kamp te houden bij het Zilvermeer. Dat wordt zwaar gesubsidieerd door de Belgische overheid waardoor de kosten voor de buurt laag zijn.

 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Januari  2019

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December mail activiteiten

OOR

december

 

Bellen Hans Peters

OOR

Januari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag 184

VERSLAG VAN DE 184e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  12 JUNI  2017 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 10 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 20 februari  2017

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen 30 oktober 2017.  Fietsdriedaagse is op 18, 19 en 20 juli 2017.  

Ingekomen mail van Bram Jacobs is overzonden naar de buurten. Betreft de mail over de speelvoorzieningen.

4. Burgerparticipatie

Door de gemeente is er een enquête verstuurd naar de bewoners over hun beleving in de gemeente, qua gezondheid, invloeden van verkeer, industrie, veehouderij etc. Deze kon worden ingevuld zowel schriftelijk als online.

5. Herindeling buurten, Julianaplein bij de Beumo

Inmiddels is het Julianaplein ingedeeld bij de Beumo. De rest van de Wilhelminalaan zal ook nog worden verdeeld. Daartoe zal een aparte sessie met de aanliggende buurten worden gehouden.

Vanuit de vergadering wordt hier hun goedkeuring aan gegeven. Ook het feit dat den Uithoek voortaan bij de Haoverekkers gaat behoren heeft de instemming van de vergadering.

6. Verkeersproblematiek

Het feit dat de verkeerslichten bij het gemeentehuis zijn weggehaald heeft voor de nodige commotie gezorgd. Van diverse kanten wordt er op aangedrongen om een veilige oversteekplaats te creeren voor de meestal bejaarde bewoners van Reusel die hier moeten oversteken. Door het OOR zal een mail worden gestuurd naar de gemeente. Probleem is dat de Wilhelminalaan een provinciale weg is.

 

7. Fiets3daagse

De posters worden uitgedeeld. Op een paar kleine aanpassingen betreffende de posten is alles geregeld.

 

8. Samenwerking en rondvraag

Vanuit de Plonderosa wordt de vraag gesteld hoe de stand van zaken is betreffende de speelvoorzieningen. Er is namelijk nog geen bericht van Bram Jacobs. Door het OOR zal hem een mail worden gestuurd.

De Denehoek geeft aan dat zij het beachvolleybalveld willen verplaatsen naar het veldje aan de Pardax. Dat moet echter zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat het veldje aldaar verkeerd wordt ingericht.  Ook zou dan tegelijk het Vlassertveldje en het veld bij de Torelaar worden ingericht. Vanuit de vergadering komt te suggestie wat terughoudender te zijn en niet te snel willen gaan.  Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De Rodeho geeft aan dat de betaling betreffende het oud papier achter loopt. Vanuit het OOR zal de gemeente daarover wederom een mail worden gestuurd.

 

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Juni 2017

 

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

Jaarplanning en activiteiten aan elkaar doormailen

iedereen

PM

 

Activiteiten verzamelen

OOR

voortdurend

 

Lijst buurten meesturen met verslag

OOR

Met verslag

 

Website koppelen

OOR

Gebeurd

 

Nieuw agendapunt activiteiten op de agenda plaatsen.

OOR

Voortdurend

 

Mails gemeente 2 maal en Bram Jacobs

 

OOR

zsm

 

 

 

Bestuur

Hier vindt u een overzicht van de huidige bestuursleden.

Ben Straatman (voorzitter)

Ik ben Ben Straatman, voorzitter van het Overkoepelend Orgaan. Ik ben bij het Overkoepelend Orgaan gekomen in 2005. Hiervoor werd ik benaderd door de vorige voorzitter Wil Gijbels. In januari 2006 heb ik de voorzittershamer van Wil Gijbels overgenomen.Ik ben woonachtig in Reusel in de Pardax, ben getrouwd met Sanne en wij hebben een zoon (Neel) en een dochter (Mette). Ik ben werkzaam als zelfstandig ondernemer, ik heb een makelaarskantoor in Reusel.

 

 Jos Heesters  (secretaris)

Ik ben bij het Overkoepelend Orgaan gekomen in 1990 om te helpen bij het organiseren van een dorpsfeest. Daar is mij toen gevraagd de functie van secretaris over te nemen van Ton Hendriks, die met dit werk ging stoppen. De toenmalige voorzitter was Jan Alemans, penningmeester, Jan Schoormans en Ria Lavrijsen  bestuurslid.

 

 

 

 

Michiel van Rens  (penningmeester)

Ik ben Michiel van Rens, 48 jaar, getrouwd met Nel Heesters en vader van 4 kinderen. Momenteel ben ik werkzaam in de IT bij Cap Gemini als SAP Consultant en ben nu gedetacheerd bij Defensie in Den Haag. In 2007 is mij gevraagd penningmeester te worden van het overkoepelend orgaan van de buurtverenigingen als opvolger van Jan Schoormans.

 

 

Pagina 3 van 4