Ongecategoriseerd

verslag 191

VERSLAG VAN DE 191e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  28 OKTOBER 2019 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

AANWEZIG: 15 buurtverenigingen.

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 3 juni 2019

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

a.Komende vergadering op 17 februari, 1 juni en 26 oktober 2020

b.Filmmiddag op 2 januari 2020

 

4.Filmmiddag 2 januari 2020

Toezicht voor de filmmiddag is dit jaar voor de buurtverenigingen, Rodeho, de Vest en de Velden.

 

5.Fietsdriedaagse

Er waren in totaal 132 deelnemers. Omdat Hans Peeters niet in staat was de laatste post te bemannen heeft Arie van den Hout deze taak op zich genomen. Onze dank daarvoor.

 

6.Sint Nicolaas

Sint Nicolaas wordt op 17 november ingehaald in de gemeente Reusel. De kaartjes worden uitgedeeld. De buurten die er niet zijn kunnen contact opnemen met de secretaris om deze (na afspraak) bij hem op te halen.

Door de vergadering wordt gevraagd contact op te nemen met Danielle Panjoel om in hun persbericht op te nemen dat ouders van kinderen die geen lid zijn van de buurt zelf kaartjes kunnen ophalen bij een lid van het bestuur.

 

7.Activiteiten.

Ekker heeft een activiteit (alleen voor mannen) zelf bierbrouwen bij brouwerij Van de Oirsprong. www.vandeoirsprong.nl .

De Zeventak heeft een idee voor een gezamenlijk buurtfeest. Door hen zal een mail naar het Overkoepelend Orgaan worden gestuurd. Deze zal het weer doorsturen.

Vanuit de Rodeho komt de vraag om weer eens iets met de kerststallenroute te doen. Afgesproken wordt dat de buurten die een kerststal hebben dit zelf organiseren.

 

8.Samenwerking en rondvraag

Mola: opbrengst Loterij

 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Januari 2020

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

 

 

 

 

Mail Danielle Panjoel

OOR

ZSM

 

December mail activiteiten

OOR

december

 

Mail Filmmiddag

OOR

december

 

Mail Zeventak

Zeventak en OOR

januari

 

 

 

 

Verslag 183

VERSLAG VAN DE 183e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  20 FEBRUARI  2017 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 16 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 31 oktober 2016

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen 12 juni en 30 oktober 2017.  Fietsdriedaagse is op 18, 19 en 20 juli 2017.  

De vergadering bij de gemeente die door velen is bezocht bleek een nuttige vergadering te zijn.

 

4. Bespreking gemeente

Bram Jacobs geeft uitleg over het nieuwe speelplan van de gemeente. Dit naar aanleiding dat heel wat speeltuintjes uit de gemeente aan het einde zijn van hun levensduur. De bedoeling is dat er ook inspraak is vanuit de buurten.

 

De hoofdlijnen:

1.Grotere centaal gelegen speelvoorzieningen in plaats van de vele kleinere van dit moment. Waar zouden deze moeten komen. Verder moet het een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud (ontwikkellocatie)

  1. Omgeving beweegvriendelijker maken.
  2. Speelprikkels. Kleine obstakels die uitnodigen tot bewegen. Daar moeten er 6 van komen in Reusel

 

Bram zal de buurten een mail sturen via het OOR.

 

5. Buurtpreventie

Op 14 maart is er een bijeenkomst in het gemeentehuis met alle buurtcoördinatoren, de gemeente en de wijkagenten. De wijkagenten hebben bij het OOR ook al aangegeven graag op de bestuursvergaderingen bij de buurten te komen. Dit moet men wel ruim op tijd bij hen aanvragen zodat ze het in hun agenda kunnen inpassen.

 

6. Winterfeesten (nabespreking)

Het is weer druk geweest op de winterfeesten. Het is dit jaar weer beter en groter geweest dan vorig jaar. Komend jaar gaan de feesten zeker nog door.

 

7. Filmmiddag

 

De filmmiddag op 3 januari is goed verlopen. Er is ook rekening gehouden met het voetbaltoernooi van Reusel Sport. In de eerste film waren 181 kinderen en in de tweede 73. In  totaal 254 kinderen.

 

8. Verkeersproblematiek

 

Het Heike ligt open. Tot eind maart. (inmiddels is het Heike op half april nog niet open)

Het verkeerslicht bij de oversteekplaats ter hoogte van het gemeentehuis is weggehaald.

De Meidoorn geeft aan dat het uitzicht bij het speelpleintje bij de Horselaar erg slecht is door de hoge heg. Wordt door het OOR doorgegeven aan de gemeente. Meidoorn zal ook een mail sturen.

 

9. Samenwerking en rondvraag

De Beumo deelt mede dat ze hun 50 jarig bestaan vieren. Op 28 mei zal er weer een voetbaltoernooi worden gehouden waaraan alle buurt mee kunnen doen. Mail zal via het OOR worden rondgestuurd.

 

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

April 2017

 

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

Jaarplanning en activiteiten aan elkaar doormailen

iedereen

PM

 

Activiteiten verzamelen

OOR

voortdurend

 

Lijst buurten meesturen met verslag

OOR

Met verslag

 

Website koppelen

OOR

Gebeurd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag 190

VERSLAG VAN DE 190e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN, 3 JUNI 2019 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

AANWEZIG: 9 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

2.Vaststellen verslag d.d. 18- 2- 2019

Het verslag wordt goedgekeurd.

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Komende vergadering op 28 oktober 2019
  2. Fietsdriedaagse op 9 10 en 11 juli. Middelste dag zoeken we nog een eerste post.

4.Jos Laarakker (werkgroepAED)

In de vergadering komt als gastspreker Jos Laarakker. Jos heeft voorheen gewerkt bij de brandweer. Hij is nu lid van de werkgroep die zich bezig houdt met de AED’s in de gemeente Reusel. Inmiddels hangen er 22 stuks in de gemeente. Deze zijn aangeschaft maar hebben ook onderhoud nodig. Met name de accu’s zijn op termijn aan vervanging toe. Daarvoor is echter geen budget. Jos is nu op zoek naar geld voor toekomstig onderhoud. Sponsoring door bedrijven en/of buurten zou een mogelijkheid zijn. Der gemeente heeft maar een klein budget hiervoor.  Afgesproken is dat Jos een A4’tje verstuurd naar het Overkoepelend Orgaan dat dan weer door ons wordt doorgestuurd naar de buurten. (inmiddels gebeurd)

5.Fietsdriedaagse

Zoals in de agenda staat is deze op 9, 10 en 11 juli. Voor de eerste post op de woensdag wordt nog een vervanger gezocht. Hans Peeters zal worden benaderd voor de laatste post.

6.Sint Nicolaas en filmmiddag

Sint Nicolaas wordt op 17 november ingehaald in de gemeente Reusel. Voor die tijd ontvangen de buurten nog een mail waarin gevraagd wordt het aantal kinderen door te geven van de buurt, dus ook de kinderen die geen lid zijn va de buurt.

In december zal weer de filmmiddag worden gehouden voor de kinderen van de buurten in geheel Reusel de Mierden. De exacte datum zal nog worden bekend gemaakt.

7.Activiteiten.

           

Er staan weer garagesales in de planning. Als men naar een kamp in het buitenland gaat moet men rekening houden dat alle kinderen een paspoort hebben. De Velden gaat op kamp in Kasterlee .Men moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Huukske instructie AED

8.Samenwerking en rondvraag

Verder geen zaken.

 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

September 2019

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December mail activiteiten

OOR

december

 

Mail Jos Laarakker doorsturen

OOR

Juni 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag 185

VERSLAG VAN DE 184e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  30 OKTOBER  2017 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 10 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 12 juni 2017

Het verslag wordt goedgekeurd, op een wijziging na. In punt 5 wordt aangegeven dat het Julianaplein met goedkeuring van de vergadering bij de Beumo is gevoegd. Werd op de vergadering echter als mededeling vermeld, evenals dat de Uithoek bij de Haoverekkers werd gevoegd. Met deze wijziging is het verslag aangenomen.

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen 19 februari, 4 juni en 29 oktober 2018.  Fietsdriedaagse is op 10, 11 en 12 juli 2018.  

 

4. 3 Januari Filmmiddag

Omdat de Winterfeesten op de als eerste genoemde datum (2 januari 2018) ook een activiteit hebben voor de kinderen , evenals op 4 januari is de filmmiddag verplaatst naar 3 januari. De buurten krijgen nog een brief met daarin de afspraken en welke buurt voor toezicht moet zorgen.

 

5.Hoe verder met de Wilhelminalaan.

In de vergadering wordt afgesproken dat de aanliggende buurten van de Wilhelminalaan een mail krijgen om de Wilhelminalaan op te delen.

 

6.Verkeersproblematiek

Afgesproken wordt het item verkeersproblematiek in de toekomst niet meer te agenderen daar men zelf naar gemeente een melding kan doen. Wel wordt afgesproken een bericht naar het OOR te doen zodat zij dit ook kunnen melden.

 

7.Sinterklaas

De kaartjes en stencils worden uitgedeeld. Voor de buurten die niet aanwezig zijn is er de mogelijkheid de kaartjes en stencils bij Jos Heesters (na afspraak) op te komen halen. Mocht men niet voldoende kaartjes hebben neem dan ook contact op met Jos.

 

 8.Activiteiten

D Ekker heeft een mannendag gehouden bij de hondensportvereniging op de Picoreistraat. Na afloop werd er een BBQ met bier gehouden.  Info bij de Hondensport Reusel of d Ekker.

Huukske heeft een smokkeltocht gehouden met kinderen en volwassenen. Info bij t Huukske.

Rodeho heeft voor de jeugd vanaf 18 bierproeven en darten gehouden. Verder komt vanuit de Rodeho de vraag of er nog steeds een kerststallenroute is. Dat is toentertijd overgedragen aan Ruud van Cuijk. Voor zover we weten wordt daarvoor niets meer georganiseerd. Onbekend is wie er nog meedoen. Rodeho zorgt dat de laatst bekende lijst van deelnemers bij het Oor komt.

Meidoorn viert hun 50 jarig jubileum op 13, 14 en 15 april 2018.

De Mola wil met hun jeugd op kamp. Wie heeft er info. Huukske heeft zelfgemaakte spullen voor een kamp en de Uithoek heeft een draaiboek.

Zeventak heeft een Halloween tocht gehouden. Er deden 16 huizen mee.

 

9.Rondvraag

 

Denehoek vraagt naar de hoogte van de contributie. Dat ligt bij de meeste buurten tussen de €15,00 en €20,00 voor een gezin. Daarbij komen nog de eventuele eigen bijdragen voor een activiteit.

Meidoorn heeft een vraag wie er een oproep heeft gehad voor deelname aan de Dorpsraad. Bij het OOR is die oproep niet bekend.

 

10.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Januari 2018

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

Verdeling Wilhelminalaan

OOR, Mola, Rodeho Ekker

19 feb. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 1 van 4