agenda-oor-192

AGENDA

 

 Voor de 192e vergadering van het Overkoepelend Orgaan der Reu­sel­se buurtverenigingen, op maandag 17 februari 2020,  bij "de Wek­ker" om 20.00 uur.

 

1.Opening

2.Vaststellen van het verslag d.d.  28oktober  2019

3.Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken. Volgende vergadering: 1 juni en 26 oktober 2020.  Fiets3daagse is op 14 t/m 16 juli.

4.Gastspreker : Lau Groenen (vluchtelingenwerk)

5.Filmmiddag 2 januari 2020 (nabespreking en rekening)

6.Gezamenlijk buurtfeest (agendapunt 7Tak)

7.Oud papier (prijsontwikkeling)

8.Activiteiten.

9.Samenwerking en rondvraag:

10.Besluitenlijst en sluiting.

 

Tot ziens en hopend op een sterke opkomst op maandag 17 februari 2020 in "De Wekker". 

Het bestuur van het Overkoepelend Orgaan.